Vývoj elektrofyziologických reakcí na atraktivní tváře žen (modrá), středně atraktivní (šedá) a neatraktivní (červená linka) v prostředí „vysoké tržní hodnoty své atraktivity“ (plná linka) a „nízké tržní hodnoty“ (čárkovaná linka) – jen v tomto posledním případě je patrné, že cítil-li se muž atraktivní, reakce jsou odlišnější.