Příslušníci policie se v roce 1918 snažili chránit rouškami. (Kredit Wikipedia)