Manipulace s kontejnerem a palivovými soubory ve společném bazénu s vyhořelým palivem (zdroj TEPCO).