Přeprava kontejneru z 22 palivovými články po vytažení z bazénu k dekontaminaci a kontrole (zdroj TEPCO).