Přemisťování palivového souboru bazénem do kontejneru (zdroj TEPCO).