Umisťování palivového souboru do společného bazénu (zdroj TEPCO).