Instalace okapů na nádržích, které umožní udržovat slabě kontaminovanou dešťovou vodu pryč od silně kontaminovaných míst (zdroj TEPCO).