V areálu elektrárny jsou místa, kde byly provedeny intenzivní úklid i dekontaminace (1), ale i místa, kde se zatím podobná činnost neprovedla a bude dost náročná (2). Rozdíl mezi situací před úklidem a po něm je vidět na obrázcích (3) a (4). (Zdroj TEPCO).