Předpokládaný stav druhého bloku. U něj by mělo být podle dosavadních poznatků nejméně poškozená aktivní zóna. I zde však část taveniny stekla do spodní části kontejnmentu (zdroj TEPCO).