Jeden z prosincových úniků nahromaděné dešťové vody za bariéru okolo nádrží (zdroj TEPCO).