Nádrž, na které byly nalezeny stopy kapek s vysokou aktivitou beta (zdroj TEPCO).