Obrázek získaný při průzkumu dolní části kontejnmentu prvního bloku. Plovoucí robot prozkoumal komoru potlačení. Dolní část ventilačního potrubí. (Zdroj TEPCO).