Tlaková nádoba reaktoru EPR ve Flamanville byla dopravována na lodi (zdroj AREVA).