Ukázka vzhledu v Číně nově budovaného vysokoteplotního reaktoru s kulovým ložem chlazeného héliem HTR-PM. Pěkně je vidět uložení koulí s palivem v loži (prezentace Yuliang Suna).