Testovací heliová smyčka vybudovaná v rámci příprav projektu čínského vysokoteplotního reaktoru (prezentace Yuliang Suna).