Při grilování vznikají z polycyklických uhlovodíků látky, které mají některé z atomů uhlíku nahrazeny dusíkem a stávají se z nich látky s mnohem větším mutagenním činkem. (Kredit: Heather Luis, U.S. Department of Agriculture)