Spektrum elektromagnetického záření vyzařovaného plynem s danou teplotou.