Fluktuace teploty reliktního záření rekonstruované pomocí sondy Planck (zdroj NASA).