Polovodičové detektory experimentu CDMS (zdroj CDMS).