E-cigareta s klasickým lookem. Kredit: TheNorlo, Wikimedia Commons.