Obr4 – Proměny alotropických forem fosforu. Kredit: UserXresu, Wikimedia Commons.