Porovnání hustoty celkového elektrického náboje mezi různými zdroji elektřiny. Zhangova biobaterie čtvrtý sloupec zprava. Kredit: Zhu et al. (2014), Nature Communications.