Imunofluorescenční snímek mikrotubulů neuronu propojených proteiny MAP. Kredit: Hirokawa (1991).