Vědomí v 17. století. Zatím nejsme o moc dál. Kredit: Robert Fludd, Utriusque cosmi maioris scilicet et minoris […] historia, tomus II (1619), Wikimedia Commons.