Ze srovnání užitkovostí krav porodivších býčky a jalovičky vyplynul posunu ve prospěch těch, které nosily samičí fétus. Efekt se projevuje prakticky bez ohledu na pořadí laktace. Největší (142 kg mléka za laktaci) je ale u laktace první. (Kredit: Hinde a kol.: Plos ONE, 2014)