Standardní model a Higgsovo pole. Kredit: M. Strassler (2011).