Události vedoucí k objevení Higgsova bosonu. Kredit: CERN/ ATLAS & CMS Collaborations.