Hlodavců tukotuko je asi 50 druhů, ale jen samičky druhu C. sociabilis spolu sdílejí doupata a ochotně se starají o mláďata svých družek. Za to, že tento druh nevymřel zřejmě vděčí změně svého sociálního chování.