Pithy v paláci Knóssos, Kréta. Kredit: Agostino64, Wikimedia Commons.