Tribo generátor umí vyrábět elektřinu i z proudícího vzduchu. Kredit: Guang Zhu a Zhong Lin Wang, Beijing Institute of Nanoenergy and Nanosystems and Georgia Tech