Protéza ocasu, která udělá ze slepice dinosaura. Kontrolní skupinou nebyla pouze kuřata bez jakéhokoliv břemena (C), ale také kuřata obtěžkána břemenem umístěným přímo nad pánevní kostí (CW) tedy tam, kde nezměnilo postavení těžiště zvířete (ccom). U pokusné skupiny kuřat (E) hliněný ocas těžiště posunul blíže k pánevní kosti (ecom). Jaký měla protéza ocasu efekt na stavbu těla se projevilo na zaúhlení jednotlivých kostí pánevní končetiny (obr. 1B). (Kredit: Grossi a kol., PLoSONE)