V mozku postižených zvířat dochází k typické degeneraci, při které se vytvářejí v nervové tkáni „bubliny“.