Ve čtvrtém bloku probíhá úspěšně vyklízení bazénu s vyhořelým palivem (zdroj TEPCO).