Odstraňování kontaminované zeminy při jednom z úniků radioaktivní vody z nádrže (zdroj TEPCO)