Pracovníci při průzkumu horních pater prvního bloku (zdroj TEPCO).