Místo, kde došlo k závalu a smrtelné nehodě (zdroj TEPCO).