Dozimetrická situace zasažených oblastí na konci roku 2013. Došlo k dalšímu snížení rozsahu silně kontaminovaných částí z roční dávkou přesahující 50 mSv. Na obrázku jde o oblasti s červenou a oranžovou barvou. (Zdroj NRA).