Escherichia coli je příležitostně anaerobní tyčinkovitá bakterie pohybující se pomocí bičíků. Vypadají všechny stejně, i ty modifikované. (Kredit: Lawrence Berkeley National Laboratory)