Dvě pozorování trojana Hektor pomocí adaptivní optiky v červenci 2006 a v září 2008 na Keckově observatoři. Asteroid je uprostřed obou snímků, jeho měsíc je zakroužkován. Kredit:WMKO/Marchis