Obdělávaná půda získává původní tvář. Dřív tu bývaly močály a už tu zase jsou.