Seznamy a počty prováděných oprav a vylepšení. Kredit: CERN Document Server