Moudrost, označena jako ‘neplodná’, je matkou andělů a snoubenkou (…) je Máří Magdaléna. Pán ji miloval víc než všechny učedníky a často ji líbal na ústa. (…) Ostatní učedníci (…) mu řekli: „Proč ji miluješ víc než nás všechny?“ Spasitel odpověděl a řekl jim: „Proč vás nemiluji tolik jako ji? Když je slepý s vidoucím ve tmě, není mezi nimi rozdíl. Když se však objeví světlo, pak vidoucí to světlo uvidí, ale slepý zůstane ve tmě.“ (Filipovo evangelium, autor obrazu: Correggio „ Marie Magdalská, setkání se vzkříšeným Ježíšem“, Kredit:Museum Prado)