Oxid zinečnatý ZnO je bílá práškovitá látka, nerozpustná ve vodě. Známější je jako zinková běloba. Nebezpečný má být jen pro vodní organismy.