V Bezpečnostních listech (zde oxidu zinečnatého), jimiž se výrobci kosmetiky a potravináři rádi ohánějí, se o riziku nanočástic, nedočteme.