Zjištěná toxicita oxidů na buňky plicní tkáně závisí na umístění prvku v periodické tabulce. Podle Huanga to souvisí s uvolňovanými ionty, jejich reaktivita hraje významnou roli v usmrcování buněk.