Výřez mikročipu na test „comet assay“. Vyhodnocení genotoxicity provádí program analýzou obrazu automaticky.