Zavíječ kukuřičný (Ostrinia nubilais) - taťka a mamka.