Velký shluk galaxií s hustým oblakem temné hmoty uprostřed simulovaného vesmíru Illustris. Kredit: Illustris Collaboration.