Trať, na níž mají Číňané provádět aerodynamické pokusy má průměr 6 metrů.