Vizualizace ukazující nový systém řešení stykovacího uzlu. Zdroj: http://i2.cdn.turner.com/